УМОВИ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Привітальний подарунок від UKRSIBBANK» на замовлення АТ «УКРСИББАНК»

Основні положення

1.1. Даний документ є Офіційними Правилами рекламної акції «Привітальний подарунок від UKRSIBBANK», що проводиться на замовлення АТ «УКРСИББАНК» і присвячена стимулюванню клієнтів (учасників Акції) до отримання карток з кешбеком 5% на онлайн-покупки. Дана Акція є складовою частиною довгострокової Акції «ОЧЕВИГОДА» від АТ «УКРСИББАНК».
1.2. Замовником та виконавцем Акції є акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (далі – Банк).
Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.


2. Період проведення Акції

2.1. Період проведення Акції: з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року включно (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
2.2. Акція складається із окремих акцій (етапів) протягом Періоду Акції. Етап Акції відповідає календарному місяцю протягом періоду акції. Кожен окремий клієнт бере участь у Акції лише протягом Етапу Акції у якому було отримано запрошення до участі в Акції (п. 3.1.)


3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім переліченим нижче критеріям:
запрошені Виконавцем до участі у Акції (згідно бази даних клієнтів Банка): через дзвінок від контакт центру Банка, через СМС повідомлення (або повідомлення в Viber), через повідомлення в UKRSIB online
повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які не відповідають вимогам п. 3.1. даних Правил.
3.3. Виконавець і Банк Акції не беруть на себе жодних зобов'язань щодо того, що будь-який клієнт чи користувач платіжних карток Банка обов'язково буде залучений до Акції. Також Виконавець і Банк Акції не зобов'язуються включити всіх бажаючих до числа Учасників Акції за їх бажанням.


4. Умови участі в Акції

4.1. Для здобуття права на отримання Подарунку Акції Учаснику необхідно до закінчення календарного місяця (Етапу Акції) у якому було отримано запрошення (п. 3.1.) отримати картку з кешбеком 5% на онлайн-покупки (далі – «Картка») у відділенні.
4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення факту досягнення Учасником виконання умов Акції:
4.2.1. картки, отримані до 00:00 дати отримання запрошення до Акції або після 24:00 дати закінчення Етапу Акції, згідно п.2.2. правил Акції, за Київським часом
4.2.2. картки, які оформлені на інший телефонний номер, крім того, за яким клієнта було запрошенно до участі в акції.


5. Подарунки Акції

5.1. В якості гарантованих Подарунків Акції виступає гарантована Виконавцем можливість учасника отримати винагороду – кешбек на суму 100 (сто) гривень. Загальна кількість гарантованих Подарунків не є обмеженою і відповідає кількості учасників Акції.
5.2. Банк виступає податковим агентом при врученні подарунків та здійснює оподаткування вартості Подарунків Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.


6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції:


6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться Банком наступним чином:
6.1.1. Не пізніше 1 робочого дня із дати закінчення Етапу Акції Банк формує перелік Учасників Акції, які здобули право на Подарунок (згідно п. 4 Правил).
6.1.2. Дані переліки формуються наступним чином: Банк шляхом співставлення відомостей з Бази Клієнтів за період Етапу Акції визначає Учасників Акції, які отримали Картку у період Етапу Акції з урахуванням вимог п. 4 Правил.
6.1.3. Протягом 20 робочих днів із моменту затвердження списку учасників для винагородження, Виконавець надсилає учасникам, що здобули право на отримання Подарунків Акції, винагороду у вигляді кешбек.
6.2. Виконавець і Банк гарантують об'єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції. Рішення Виконавця щодо визначення списку Переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.


7. Порядок отримання Подарунків Акції

7.1. Виконавець Акції гарантує надіслання всім учасникам Акції, що здобули право на подарунок, винагороду-кешбек у розмірі 100 гривень у терміни, передбачені п 6 даних Правил.
7.2. Виконавець та/або Банк звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунку Акції.
7.3. Виконавець та/або Банк не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, роботу операторів зв'язку, будь-які помилки операторів зв'язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.
7.4. Виконавець/ Банк не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, визначений Учасником Акції, що здобув право на Подарунки Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Банка (в тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше), не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Учасник Акції не матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Виконавця/Банка.
7.5. Виконавець/Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на Подарунки Акції, і прав на одержання Подарунків Акції. Виконавець/Банк не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.6. Виконавець/Банк та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Банка/залучених ними третіх осіб обставини.
7.7. Виконавець/Банк не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов'язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.


8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Банка https:ukrsibbank.com/ua/

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем/ Банком Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.


9. Інші умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Виконавця/ Банка будь-якої компенсації.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком.


© АТ «УКРСИББАНК», 2020.Банківська ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011р. Внесено до Державного реєстру банків 28.10.1991р. за №57. АТ "УКРСИББАНК" входить у БНП Паріба Груп.